BouwBelang 2 - 2018

GAZET | NUMMER 2 - 2018 42 COLUMN UITGEVER: Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra Nieuweweg 226, 3905 LTVeenendaal Contactpersoon: Truus Remkes Telefoon: (0318) 544 900 Fax: (0318) 544 909 E-mail: secretariaat@aannemersfederatie.nl www.aannemersfederatie.nl COLOFON ONTWIKKELING EN REALISATIE: iMediate bv, www.imediate.nl Postbus 2227 - 1200 CE Hilversum Telefoon: (035) 646 58 00 Bladmanagement: Geert Hilferink (iMediate bv) Hoofdredacteur: Arie Grevers Redactie: Henk Stam, Truus Remkes Fotografie: Kees Stuip, Jasper Bosman Eindredactie: Truus Remkes Illustraties: Hennie Vaessen Vormgeving: iMediate bv © 2018 iMediate bv Handjes tekort Het is oorlog aan de poorten van de vmbo-scholen. Collega’s verdringen elkaar in de strijd om de gunst van de leerlin- gen. Kwaliteit en niveau zijn ondergeschikt. Ook iemand die met de hakken over de sloot het praktijkexamen heeft afgelegd of gewoon met een dikke onvoldoende gezakt is, is welkom. In de erehaag van ondernemende bouwers aan de schoolpoort kan iedereen zich vakman van Olympische proporties wanen. Ook de kneuzen tellen voor tien. ‘Baanze- kerheid, misschien wel voor je hele leven. De techniek heeft de toekomst,’ kraait Doekle Terpstra, voorzitter Uneto-VNI, op zijn typerende wijze van: ‘als je het maar hard genoeg zegt, wordt het vanzelf waar’. Behalve een dynamische en doortastende indruk maken, lijkt de luide stem bij uitstek de eigenschap van wat we tegenwoordig ‘aanjager’ noemen. Over deze functionaris, zonder wie de bouw het kennelijk niet meer kan stellen, wil ik het graag een andere keer hebben. Nu gaat het even over de gretigheid van collega’s om men- sen binnen te halen. Ik weet dat de nood hoog is en dat er aan elke lichaam twee handjes zitten, maar dat betekent niet automatisch dat die handjes ook weten wat ze moeten doen. En wat krijg je dan? Er moet geproduceerd worden, maar je hebt mensen binnengehaald, die eerst nog eens structureel door de scholingsmolen moeten. Daar is echter geen tijd voor, want er moet geproduceerd worden. De kwali- teit is het kind van de rekening. Faalkosten nemen toe. Kritiekloos al die halfbakken vakkrachten op het schild til- len, is dus het paard achter de wagen spannen. Doe ik niet aan mee. Bij mij moet bij wijze van sollicitatiegesprek de timmerman een eenvoudig kozijntje fabriceren en de metse- laar een simpel muurtje optrekken. Aan de manier waarop en de soepelheid waarmee ze dat doen, kan ik wel zien of er een potentiële vakman in zit. Enfin, veel succes bij het afkrijgen van al dat werk. Wilma Compensatie voor lagere WW door ziekte ■ Minder inkomsten door ziekte leidt niet meer tot een lagere WW-uitkering. Mensen die in het jaar voor hun WW- uitkering ziek waren en die aan alle voorwaarden voldoen, kunnen zich sinds 1 januari inschrijven voor een tege- moetkoming. De tegemoetkoming geldt voor wie direct vanuit een dienst- verband werkloos werd en in het jaar voordat hij WW kreeg langer dan twaalf weken ziek was. Als hij door die ziekte minder inkomsten had, werd het dagloon en daardoor de uitkering lager. Een tegemoet- koming is dan onder voorwaar- den mogelijk. Kijk voor deze voorwaarden op uwv.nl . Inschrijven kan tot en met 30 juni 2018. < Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2020 ■ De handhaving van de wet DBA is opgeschort: opdrachtgevers en zzp’ers krijgen tot 1 januari 2020 geen naheffingen en boetes. Vanaf 1 juli 2018 breidt de Belastingdienst wel de handhaving bij kwaadwillenden uit. Kwaadwillend bent u volgens de definitie van de Belastingdienst als u ‘opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat u weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast)’. De Belastingdienst moet dan kunnen bewijzen dat er in zo’n situatie sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, evidente schijnzelfstandigheid en opzettelijke schijnzelfstandigheid. <

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=