BouwBelang 1 - 2021

Homo circularis Met pijn in het hart zag ik ‘m afgevoerd worden: mijn combi houtbewerkingsmachine de Felder BF 6-41. Ik moest toch even een traantje wegpinken. Na 30 jaar trouwe dienst werd het tijd voor een update. Ouwe d’r uit een nieuwe erin. Geen combi meer, maar een aparte vlakte/vandikte schaaf- bank, een freesmachine en een cirkelzaag. Een handelaar uit Polen kwam de Felder halen met een sprinter-busje, Weg voor een tweede leven op meer dan elf uur rijden ergens in een werkplaatsje van een timmerman op het Poolse platte- land. Hij bood het meeste via Marktplaats. Ik heb wel respect voor het slag mensen dat handel ziet in tweedehands spullen. De oud ijzerhandelaren, de vodden- en lompenboeren, de woonwagenbewoners met hun auto- kerkhof, het sloopbedrijf met een loods vol balken, latten, oude deuren en zinken dakgoten; ze zijn al zeker een eeuw lang de ware herauten van de circulaire economie die we in 2050 moeten zijn. De Malle Pietjes van de samenleving – zij verdienen zo langzamerhand een standbeeld. Voor wie het niet meer weet: Malle Pietje was de eigenaar van een bric- à-brac winkeltje in Swiebertje, de tv-serie voor de jeugd die in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw op de Nederlandse tv werd uitgezonden. De serie was overigens gebaseerd op de Boeken van J.H. uit den Boogaard, maar dit terzijde. Spullen. Ik bewaar ze graag en het liefst zou ik ook die Fel- der ergens opslaan. Je hebt samen toch veel meegemaakt. Je hebt er een emotionele band mee. Maar onze binnen- ruimtes zijn daar niet op berekend. In dit verband begrijp ik helemaal niets van mensen die graag in een tiny house willen wonen. Je kunt er geen spullen kwijt die je nu even wilt opbergen, maar die later zeker nog eens van pas kun- nen komen. Ik wil dan ook een lans breken: ruimer in plaat van tiny wonen. Ik roep mijn collega-aannemers op: bouw grote huizen! Voor mensen als ik, de homo circularis. Ook handig voor mensen die op hun zolder graag een balletje slaan, boogschieten of een bioscoop voor honderd mensen willen inrichten. Wilma GAZET | NUMMER 1 - 2021 42 COLUMN Burn-outklachten door opeenstapeling factoren ■ Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele- genheid deed TNO onderzoek naar de oorzaken, gevolgen en risi- cogroepen van burn-outklachten. Het aantal burn-outklachten stijgt namelijk gestaag sinds het einde van de economische recessie in 2013/2014. Het ontwikkelen van burn-outklachten wordt vooral veroorzaakt door een opeenstapeling of combinatie van verschillende facto- ren: werk, de persoon zelf en de maatschappij. Werkgerelateerde factoren zijn bijvoorbeeld hoge werkeisen, emotionele werkbe- lasting, geringe steun van de leidinggevende en ontevredenheid over het salaris. Voorbeelden van persoonskenmerken zijn weinig veerkracht en zelfvertrouwen of perfectionisme. Maatschappelijke oorzaken lijken vooral via werk- of privéfactoren hun bijdrage aan de ontwikkeling van burn-outklachten te leveren. Zo kan de hogere mate van digitalisering in onze maatschappij bijdragen aan hogere werkdruk, of de toename van baanonzekerheid. Bas van ’t Wout, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan dat Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) al jaren één van de belangrijkste arbeidsrisico’s is dat jaar na jaar toe- neemt. Langdurige werkstress kan leiden tot burn-out(klachten) en (langdurig) verzuim. Het aantal werknemers met burn-outklachten (1,3 miljoen) is hoog en verzuim door werkstress en werkdruk kost werkgevers per jaar € 3,1 miljard euro. Er wordt een brede maat- schappelijke samenwerking opgezet om burn-outklach- ten te kunnen aanpakken. ARBEIDSZAKENKRANT VOOR DE GESPECIALISEERDE AANNEMER

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=