BouwBelang 1 - 2023

Tekst: Frank de Groot Met de op 25 november 2022 door het kabinet gepresenteerde stikstofaanpak, zet de overheid eindelijk stappen om de stikstofuitstoot terug te brengen en uit de stikstofimpasse te komen. Hierdoor kan natuurherstel plaatsvinden, kan de energietransitie mogelijk worden versneld en kunnen de bouw- en infrasectoren weer gaan bouwen. Echter, er moet volgens Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) wel snel duidelijkheid komen wanneer het Kabinet verwacht dat er stikstofruimte wordt gerealiseerd, die kan worden ingezet voor bouw- en infraprojecten. We zetten alle feiten nog eens op een rij. We gaan nog even terug naar 2 november 2022: de Raad van State komt op die dag tot de conclusie dat de bouwvrijstelling niet meer gebruikt mag worden bij bouwprojecten. Wat is er aan de hand? Sinds 1 juli 2021 bevat de Wet natuurbescherming de bouwvrijstelling. Deze bouwvrijstelling gaat over projecten die een aantoonbare kans hebben op stikstofneerslag in nabijgelegen natuurgebieden, dus niet de simpele dakkapel op een woning. De bedoeling van de bouwvrijstelling was dat bij de vergunningverlening voor een project geen rekening hoefde te worden gehouden met de stikstofuitstoot van bepaalde bouwactiviteiten. Alleen de uitstoot tijdens de gebruiksfase speelde nog een rol bij de vergunningaanvraag. Het werd hierdoor eenvoudiger om vergunningen te verlenen voor bouw- en infrastructurele projecten. De Raad van State heeft echter vorig jaar geoordeeld dat deze regel geen stand houdt. De uitspraak is gedaan in de zaak betreffende het ‘Porthos-project’ (opslag van CO2 uit het Rotterdamse havengebied in lege gasvelden onder de Noordzee), maar geldt voor alle bouwprojecten. WAAROM GEEN BOUWVRIJSTELLING? De vraag is natuurlijk waarom die bouwvrijstelling van tafel is geveegd. De bouwvrijstelling voldoet volgens de Raad van State niet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. Uit de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg volgt allereerst dat alleen toestemming voor een project mag worden gegeven als uit onderzoek blijkt dat zeker is dat individuele beschermde natuurgebieden daardoor geen schade oplopen. Dat is wat anders dan een Emissieloos bouwen wordt de norm Bouw- en infrabedrijven komen voor steeds grotere uitdagingen te staan op het gebied van duurzaam bouwen. De aandacht ging aanvankelijk vooral uit naar duurzame en circulaire gebouwen, maar nu komen ook de bouwplaats en bijbehorende aan- en afvoer van mensen en materialen onder het vergrootglas te liggen. Vooral nadat de bouwvrijstelling stikstof op 2 november 2022 door de Raad van Stat van tafel werd geveegd. Grote gemeenten stellen daarnaast in toenemende mate eisen aan emissies in binnensteden en opdrachtgevers zullen ook steeds vaker een emissieloze bouwplaats eisen. Gelukkig neemt het aanbod aan emissieloos materieel snel toe en is er ook een Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). Op weg naar groene bouwplaats 30 BOUWBELANG | NUMMER 1 - 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=