BouwBelang 1 - 2023

arbeidsproductiviteit, die in 2023 met anderhalf procent daalt, aldus de samenstellers van het rapport. De werkgelegenheid reageert met enige vertraging op de ontwikkeling van de productie. Bedrijven hebben de afgelopen jaren veel moeite moeten doen om nieuw personeel te werven en daarom houden ze hun personeelsbestand zo lang mogelijk op peil. Voor 2024 ziet het EIB de werkgelegenheid en de arbeidsproductiviteit in de bouw beide met een procent afnemen. De werkgelegenheid van werknemers neemt met 3.000 arbeidsjaren af en die van zelfstandigen met 1.000 arbeidsjaren. Het aantal arbeidsuren van uitzendkrachten stabiliseert. ‘Hiermee zet de trend van flexibilisering op korte termijn verder door’, zo concludeert het EIB. GELEIDELIJKE GROEI NA 2024 Na 2024 voorziet het EIB weer een geleidelijke groei van de werkgelegenheid in de bouw en infra. De bouw gerelateerde werkgelegenheid groeit in de periode 2025-2027 gemiddeld met een procent per jaar. Het arbeidsvolume neemt in die jaren met 12.000 arbeidsjaren toe tot een totaal van 492.000 arbeidsjaren. De flexibiliseringsgraad neemt op middellange termijn licht toe, aangezien de groei van de werkgelegenheid onder werknemers achterblijft bij die van zelfstandigen en uitzendkrachten. Het arbeidsvolume van werknemers groeit in de jaren tot en met 2027 gemiddeld met nul procent, het arbeidsvolume van zelfstandigen groeit één procent per jaar en dat van uitzendkrachten neemt met gemiddeld twee procent per jaar toe. Omgerekend naar personen groeit de werkgelegenheid in de bouw in de periode 2023-2027 met 7.000 arbeidskrachten, zo heeft het EIB berekend. 49.000 NIEUWE ARBEIDSKRACHTEN Daarnaast zijn in deze periode 49.000 nieuwe arbeidskrachten nodig om de natuurlijke uitstroom van arbeidsongeschikten en gepensioneerden op te vangen. ‘De verwachte gelijkmatige instroom vanuit de bouwopleidingen is met 64.000 arbeidskrachten ruim voldoende om in de totale instroombehoefte van 56.000 arbeidskrachten te voldoen’, concludeert het EIB. Het klinkt alsof het einde van het personeelstekort in de bouw op middellange termijn in zicht is. Peter Remmits van Gebr. Remmits gelooft echter niet dat de GAZET | NUMMER 1 - 2023 38 Gerard Reus (Bovatin): “We zien de afgelopen jaren mooie dingen gebeuren in de opleidingen, maar met leerling tegelzetters alleen ben je er niet.”

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=