BouwBelang 1 - 2023

Verbeterde veiligheidsinstructie ■ Vanaf 23 november 2022 is een verbeterde veiligheidsinstructie beschikbaar gekomen voor iedereen die een bouwplaats opgaat van bedrijven die Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben onderschreven. De verbeterde instructie luistert naar de naam Generieke Poortinstructie GPI 5.0. Belangrijke verbetering: er is nu daadwerkelijk één universele veiligheidsinstructie met één certificaat voor alle sectoren in de bouw. En verder wordt op basis van de deelsector waar men het meest actief is, een persoonlijke ‘voorkeursleerroute’ samengesteld. Ten slotte kan behalve in de zes bestaande talen de instructie nu ook gevolgd worden in Portugees en Bulgaars. De GPI is een soort aanvulling op de VCA. Voorkom ziekteverzuim door mentale klachten ■ Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Deze categorie is de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. De Arbowet spreekt van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De bouw is een sector waar samenwerken met anderen centraal staat. Het gaat om mensen en communicatie. De omgang met klanten, met collega’s en ketenpartners behoort tot de dagelijkse praktijk. De kwaliteit van de omgangsvormen kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt, zeker als er sprake is van ongewenste situaties, zoals pesterijen, agressie, discriminatie, intimidatie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. En bij infra- en bouwondernemingen is er vrijwel altijd sprake van een hoge werkdruk. Dit kan stress teweegbrengen en lichamelijke, psychische en sociale klachten veroorzaken. Als PSA een risico vormt binnen het bedrijf, is de werkgever volgens de Arbowet gehouden beleid te voeren dat erop gericht is PSA te voorkomen of te beperken. Deze arbeidsrisico’s, kun je in kaart brengen met een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E). Mocht die inventarisatie wijzen op PSA-risico’s, dan kun je aan de hand van de RI&E gericht aan de slag. Het Steunpunt RI&E heeft daartoe een routeplanner ontwikkeld en deze onlangs verbeterd en uitgebreid. De routeplanner helpt ondernemers aan de hand van een paar stappen de beste manier te kiezen om een RI&E te maken. In de vernieuwde versie krijgen ondernemers het aantal verschillende routes uitgebreid en krijgen ze advies over de beste optie. Het uiteindelijke doel van de RI&E is voorkomen van verzuim. En verder blijkt uit onderzoeken dat een gezonde en veilige werkplek tot meer werkplezier en een hogere productiviteit leidt. Meer informatie: Steunpunt RI&E GAZET | NUMMER 1 - 2023 40

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=