BouwBelang 1 - 2023

Concurrentiebeding in een arbeids- overeenkomst voor bepaalde tijd ■ Het kan zinvol zijn een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Maar als het beding niet goed gemotiveerd is, zal de rechter oordelen dat het ongeldig is. Een concurrentiebeding staat in de arbeidsovereenkomst en bevat een verbod voor de werknemer om na het einde van zijn contract soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als ondernemer. Een beding beschermt de werkgever tegen het risico dat via voormalige medewerkers een concurrent of de oud medewerker zelf aan de haal gaat met zijn intellectuele eigendom. Maar aan de andere kant beperkt het beding de vrijheid van arbeid. Daarom is het niet mogelijk om in een tijdelijk contract een concurrentiebeding op te nemen. Op deze regel is één uitzondering. Als de werkgever kan aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, dan mag er een concurrentiebeding in het contract staan. Een motivatie in het contract moet duidelijk maken waarom sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Zonder deze motivering is het beding niet geldig. De motivering maakt onderdeel uit van het contract. De woordkeuze en formulering van een motivatie luister nauw. Het is daarom verstandig hiervoor een jurist in te schakelen. Een goede motivering formuleren is een complex verhaal. De werkgever doet er daarom verstandig aan een jurist in te schakelen. Via mkbrecht.nl/ blog/arbeidszaken vindt u alvast drie tips voor een goede motivering. ARIE-regeling herzien De Aanvullende Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (ARIE) is een regeling in het Arbobesluit. Deze regeling heeft als doel de gezondheid en veiligheid van werkenden te beschermen tegen zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. De regels zijn tevens bedoeld om de gevolgen van een zwaar ongeval zoveel mogelijk te beperken, mocht er toch iets misgaan. Deze ARIE-regeling spitst zich toe op bedrijven en inrichtingen waar een bepaalde hoeveelheid van bepaalde gevaarlijke stoffen op enig moment aanwezig is of kan zijn. De ARIEregeling is herzien en treedt per 1 januari 2023 in werking. Bedrijven die onder de nieuwe ARIE-regeling (komen te) vallen, zullen een aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie moeten uitvoeren. Daarnaast moeten deze bedrijven zich als ARIE-plichtig bedrijf aanmelden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit kan vanaf 1 januari 2023. GAZET | NUMMER 1 - 2023 42 ARBEIDSZAKENKRANT VOOR DE GESPECIALISEERDE AANNEMER

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=