BouwBelang 1 - 2023

EIB-DIRECTEUR TACO VAN HOEK OVER PLANNEN OVERHEID: INTERVIEW ‘Denk weer in mogelijkheden in ruimtelijke ordening’ Dat zien wij overigens ook bij de reguliere binnenstedelijke projecten, dus buiten de zeventien grote projecten om. Het wordt in die gebieden steeds lastiger. Hier moet vaak bedrijvigheid en bestaande infrastructuur worden verplaatst, is soms bodemsanering aan de orde en is vaak sprake van bezwaren van omwonenden. Helemaal omdat het bij woningnieuwbouw in de stad de laatste jaren steeds vaker gaat om hoogbouw. Binnenstedelijke woningbouw gaat hierdoor gepaard met hoge kosten en relatief lange doorlooptijden.” BEHOEFTE AAN SNELHEID Voor de zeventien grootstedelijke herstructureringsprojecten geldt dit in nog veel sterkere mate, zo meent Van Hoek. “Het is niet aannemelijk dat deze projecten voor 2030 een belangrijke impuls aan de woningvoorraad kunnen geven. Daarom moeten we ook serieus gaan kijken naar locaties waar we sneller nieuwe woningen kunnen realiseren die passen in de omgeving en aansluiten bij bestaande voorzieningen.” Volgens het EIB liggen die locaties in het groen aan de randen van dorpen en steden. Een visie die op weerstand kan rekenen, want bouwen in het groen is notdone. “Daar zit meteen ook het probleem. Voormalig VROM-minister Pronk introduceerde bijna 20 jaar geleden in de Vijfde Nota voor de Ruimtelijke Ontwikkeling zogeheten rode en groene contouren. Er moest gebouwd worden binnen de rode contouren, daarbuiten liefst niet. En dat is tot op heden het mantra in de ruimtelijke ordening. Sterker nog: met de in de tijd steeds verder aangescherpte ladder voor duurzame verstedelijking is het een bindend juridisch kader geworden.” VEEL POTENTIEEL AANWEZIG Misschien nog belangrijker in de ogen van Van Hoek is de dagelijkse praktijk in de ruimtelijke ordening. “Daar wordt op voorhand niet gezocht naar geschikte locaties buiten het al dichtbebouwde stedelijke gebied. Mede daardoor is er al die jaren nauwelijks gekeken naar onbebouwd gebied, naar landbouwgrond, terwijl veruit het grootste deel van Nederland daar uit bestaat. Een gemiste kans, want “In de ruimtelijke ordening moet je inzetten op veel verschillende locaties, veel ballen in de lucht brengen.” 11 NUMMER 1 - 2023 | BOUWBELANG

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=