BouwBelang 2 - 2023

Bewijslast blijft bij werkgever liggen Nieuwe werkwijze Arbeidsinspectie niet zonder risico ■ De Nederlandse Arbeidsinspectie hanteert een nieuwe werkwijze bij. Werkgevers doen nu zelf onderzoek naar bepaalde meldingsplichtige arbeidsongevallen (zie BouwBelang 1, p. 41). Maar dit kan voor de werkgever risico’s en onzekerheden met zich meebrengen. De nieuwe werkwijze is praktisch, efficiënt en oogt sympathiek, maar kan problematisch worden. Uit de Algemene Wet bestuursrecht (Awb) volgt namelijk dat “degene die wordt verhoord met het oog op het aan hem opleggen van een bestraffende sanctie, […] niet verplicht [is] ten behoeve daarvan verklaringen omtrent de overtreding af te leggen”. (art. 5:10a, eerste lid Awb). Die bepaling is beperkt tot het verhoor van de overtreder. Maar het achterliggende beginsel dat iemand niet hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling, is daartoe niet beperkt. Dit zogeheten ‘nemo tenetur’-beginsel ziet voornamelijk toe op de verklaringsvrijheid van de overtreder en niet op materiaal dat onafhankelijk van de wil van de overtreder bestaat. Dat volgt uit jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Die verklaring kan ook een verklaring zijn die wordt vastgelegd in een rapportage. En daar kan de schoen gaan wringen. Startbanen voor ■ Ook als de toedracht van een bedrijfsongeval niet helemaal helder is, ligt de bewijslast bij de werkgever. Alleen al om die reden doet de werkgever er goed aan altijd melding te maken van het ongeval. En verder voorkom je door melding een bestuursrechtelijke boete, als achteraf blijkt dat melding had moeten plaatsvinden. Daarnaast is het ongevalsrapport zeer bruikbaar om helderheid over de toedracht en oorzaak van het ongeval te verschaffen. Het ongevalsrapport draagt niet alleen bij aan het optimaliseren van een veilige werkomgeving. Het vormt ook, en dat is niet minder belangrijk, een goede en betrouwbare weergave van de toedracht in het geval de werknemer een claim indient. Een verstandige werkgever onderzoekt of laat onderzoeken wat er precies is gebeurd. Verklaringen van getuigen zijn snel opgesteld, foto’s en filmopnamen zo gemaakt. Die kunnen allemaal bijdragen tot de waarheidsvinding, voor het geval daar toch discussie over dreigt te ontstaan. ■ Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van statushouders naar werk. Sinds 1 januari vorig jaar zijn ze ook verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders. De regio Brainport Eindhoven en de Brabantse gemeenten Boxtel, Meijerijstad en Nuenen gaan dit jaar aan de slag met zogenoemde startbanen voor statushouders. Het idee is dat statushouders vanaf het moment dat ze in een gemeente komen wonen aan het werk gaan. Dit gaat dan om een baan die gecombineerd wordt met inburgering. De precieze invulling is aan gemeenten. Door een startbaan vinden statushouders eerder hun draai in de maatschappij en leren ze sneller de taal en hoe het werkt op de werkvloer in Nederland. Zo kunnen ze makkelijker en sneller doorgroeien naar GAZET | NUMMER 2 - 2023 40

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=