BouwBelang 2 - 2023

Het is een voorrecht voorzitter te mogen zijn van een club voor mkb-bouwbrancheverenigingen en je omringd te weten door een team dat met hart en ziel opkomt voor de belangen van de mkb-achterban. Dat brengt me op locaties en podia waar ik politici en ondernemers ontmoet. Samen met mkb-bouwers kan ik dan de hinder aankaarten, die zij van wet- en regelgeving kunnen ondervinden. En dat is vaak direct het gevolg van onkunde over de positie van mkb’ers. Gelukkig zijn er politici die zich graag laten informeren en de grieven en zorgen weer meenemen naar hun zetel in de Tweede Kamer of hun bestuurlijk werk in gemeenten. In deze uitgave van BouwBelang laten we u, meer dan u van ons gewend bent, zien wat de AFNL aan lobbywerk heeft verzet in de afgelopen periode. We waren met D66 Tweede Kamerlid Faissal Boulakjar op een werklocatie van een bedrijf voor isolatietechniek in Nunspeet om te praten over de kwesties waar de bedrijven van onze lidvereniging Isolerend Nederland in de praktijk tegenaan lopen. Waarom hanteert vrijwel iedere gemeente een ander verwerkingsprotocol voor na-isolatie? Op een volgend werk in een andere gemeente moeten de isoleerders zich opnieuw inlezen. Dat kost nodeloos tijd en geld. En waarom moet het vijftien jaar duren voordat er – mede op initiatief van de branchevereniging – een voorzichtig begin gemaakt is om in een breed samengesteld overleg de problematiek bij na-isolatie rond beschermde diersoorten in de spouw te bespreken. Dat zijn in eerste instantie vleermuizen. De branchevereniging doet alvast een constructief voorstel. Mustafa Amhaouch, parlementariër voor het CDA, hebben we ontmoet in de Malietoren, het ondernemershuis waar MKB Nederland kantoor houdt. Samen met hem en de voorzitter van MKB Nederland, Jacco Vonhof, hebben ondernemers uit onze achterban kunnen praten over de regeldruk, de wig, loondoorbetaling in het tweede ziektejaar en schijnzelfstandigheid. Een boeiende gesprek. Ten slotte mocht ik aanwezig zijn bij de uitreiking van de MKB INFRA AanbestedingsAward aan de gemeente Eindhoven. Een prestigieuze prijs waarbij een zeer deskundige jury de nieren proeft van mkb-gericht aanbestedingsbeleid van rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden en waterschappen. Opdrachtgevers en ondernemers in de zaal voerden onderling een levendig en opbouwend debat Allemaal belangrijke bijeenkomsten die de positie van het ondernemend MKB versterken. En dat is noodzakelijk, want – in de woorden van Jacco Vonhof – het mkb is de norm. En daar moet de wetgever rekening mee houden. Riek Siertsema, voorzitter Aannemersfederatie Nederland BB_05-2022.indd 5 NUMMER 2 - 2023 | BOUWBELANG COLOFON VOORWOORD Mkb is de norm © 2023. Nederlandse HandelsUitgaven. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevens-bestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste geweten is samengesteld. Evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/ of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers van deze uitgave wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. BouwBelang verschijnt vier keer per jaar in de maanden maart, juni, september en december in een oplage van 10.000 exemplaren. UITGEVER Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra De Smalle Zijde 20A, 3903 LP Veenendaal Telefoon: (0318) 544 900 E-mail: secretariaat@aannemersfederatie.nl www.aannemersfederatie.nl ONTWIKKELING EN REALISATIE Nederlandse HandelsUitgaven Maagdenburgstraat 22, 7421 ZC Deventer Telefoon: (0570) 861007 E-mail: hugo@handelsuitgaven.nl www.handelsuitgaven.nl BLADMANAGEMENT Frank de Groot REDACTIE Arie Grevers (hoofdredacteur) E-mail: arie@bouwbelang.com Frank de Groot Geert Hilferink Hans Fuchs REDACTIEADRES Nederlandse HandelsUitgaven Postbus 2273, 7420 AG Deventer E-mail: redactie@bouwbelang.com COÖRDINATIE Rielèn van der Hoek FOTOGRAFIE Kees Stuip ILLUSTRATIES Hennie Vaessen VORMGEVING EN PREPRESS Ronald Wientjes, Create-by ADVERTENTIE-EXPLOITATIE Nederlandse HandelsUitgaven Hugo Arends Telefoon: (0570) 861007 E-mail: advertentie@bouwbelang.com ABONNEMENTEN, ADRESWIJZIGINGEN, EN OPZEGGINGEN E-mail: info@bouwbelang.com DRUK Damen Drukkers Postbus 14 4250 DA Werkendam PLATFORM VOOR BOUW & INFRA

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=