BouwBelang 2 - 2023

GERRALD HEIJNEN is directeur en belastingadviseur bij Alfa Accountants en Adviseurs in Barneveld Onlangs heb ik samen met enkele collega’s, in samenwerking met de Rabobank, een tweetal thema avonden georganiseerd over het thema ‘bedrijfsoverdracht’. Beide avonden was de zaal goed gevuld en bleek er veel interesse te bestaan over het thema bedrijfsoverdracht. Gedurende de avond bleek wel dat ‘loslaten’ lastig is en pijn doet. Ondernemers schuiven de overdracht graag voor zich uit. Aanleiding voor mij om daar in deze column ook aandacht aan te besteden. Wat is nu een goed moment om over een bedrijfsoverdracht na te gaan denken? Aan wie ga je overdragen? Aan kinderen of personeelsleden? Of verkoop je bij voorkeur aan een derde partij? Allemaal vragen die opkomen bij het thema bedrijfsoverdracht en waar je een antwoord op zal moeten vinden. Vervolgens kom je bij de vraag: ‘wat is mijn onderneming nou waard’? Welke factoren zijn daar nu van invloed op? De waarde van de onderneming wordt in belangrijke mate bepaald door de toekomstverwachting. Een koper zal de onderneming namelijk met de toekomstige winsten moeten terug verdienen. De waarde kan nog weleens tegenvallen. Hoe kun je dan de waarde van je bedrijf verhogen? Een belangrijke factor daarbij is hoe afhankelijk de onderneming is van u als ondernemer. Hoe minder afhankelijk dit is, hoe gunstiger dit kan uitpakken voor de verkoopbaarheid en de waarde van uw onderneming. Ook de belastingdienst komt bij een overdracht om de hoek kijken. Hoeveel belasting moet u dan bij een overdracht gaan betalen? Is er nog een mogelijkheid om de belastingheffing te beïnvloeden? Hierbij is een juiste ondernemersstructuur van groot belang. Een juiste structuur kan zorgen voor flexibiliteit bij verkoop en mogelijkheden om belasting te besparen of heffing uit te stellen. Veranderingen binnen de onderneming en herstructurering van de onderneming vragen tijd. Aan de ene kant om organisatorische zaken te regelen maar aan de andere kant spelen er ook fiscale termijnen waar je bijvoorbeeld bij een herstructurering aan moet voldoen. Ons advies dan ook om tijdig te beginnen met het plannen van een overdracht en hier de juiste mensen bij te betrekken. Afscheid nemen doet pijn FISCALE TIPS AFNL BLIJ MET BESLUIT EERSTE KAMER ‘Eindelijk duidelijkheid rond Wkb’ ■ Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) is blij dat ook de Eerste Kamer duidelijkheid heeft verschaft over de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de daaraan gekoppelde Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Hierdoor weten de verschillende bouwpartijen in de keten nu eindelijk waar ze aan toe zijn en kunnen zij volgens de twee ‘nieuwe’ wetten daadwerkelijk bouwen, aldus Riek Siertsema, voorzitter AFNL, in reactie op de stemming. De Aannemersfederatie hoopt dat één en ander ook daadwerkelijk zo uitpakt zoals is bedoeld en dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat de uitvoering ondersteunt, voor iedereen benaderbaar is en zijn meerwaarde gaat aantonen. Mkb-aannemers in bouw en infra zijn al lange tijd voorstander van duidelijke en in de praktijk goed toepasbare wet- en regelgeving om kwalitatief goed vakwerk af te kunnen leveren. Hoogst noodzakelijk, gezien beperkingen die er door de stikstofproblematiek en de rem op vergunningverlening zit. AFNL hoopt daarom dat niet alleen de minister van VROM, maar ook de provincies en de gemeenten kijken naar de mogelijkheden te bouwen op kleinschalige groene woningbouwkavels aan de randen van steden en dorpen. Nieuwe provinciebesturen kunnen daarin alvast meedenken. Op korte termijn kunnen in deze kleine groene woningbouwkavels extra woningen worden gebouwd, die een kansrijke aanvulling zijn op de kabinetsplannen voor de langere termijn, zoals inmiddels door het EIB is berekend. Op dit soort kleine locaties kunnen wel snel stappen worden gezet, waar andere projecten vertraging oplopen. En mkb-aannemers staan te trappelen om door te bouwen. 9 NUMMER 2 - 2023 | BOUWBELANG NIEUWS

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=